HÅLLBARHET

ROCA Industry strävar efter att på ett ansvarsfullt sätt bidra till det globala samfundet. Vi är medvetna om komplexiteten i dessa frågor samtidigt som vi förblir orubbliga i vårt engagemang för positiv förändring. Vi inser vikten av ansvarsfulla affärsmetoder och hållbarhet. Även om vi inte ska lova för mycket, är vi fast beslutna att gradvis sträva mot en mer hållbar framtid.

Vi är övertygade om att våra handlingar har betydelse. ROCA Industry är en internationell aktör med egen produktion och våra beslut påverkar miljö-, konsument- och arbetsrättsliga aspekter. Vi är också betydande köpare av produkter och vi kan ställa krav inom detta område. En stor del av vår verksamhet fokuserar på att effektivisera logistik och transporter, vilket i sig har en miljöpåverkan.


Kvaliteten på våra produkter märks i både materialen och designen. De har ofta smarta funktioner som gör dem säkra att använda. Genom ständig utveckling och rigorösa tester tillverkar vi produkter som håller år efter år. Vi tror att detta är grunden för hållbarhet.

I allmänhet

ROCA Industry stöder FN:s Agenda 2030 och The 17 Sustainable Development Goals (SDG). Det innebär att vi utifrån agendans mål identifierar fokusområden där vi kan påverka och aktivt delta.

Våra standarder och policys
ROCA Industrys hållbarhetsarbete påverkar och påverkas av:

 

ROCA sustainablity

Vi utvärderar regelbundet vår metodik för att bedöma effektiviteten och behovet av att fortsätta med ytterligare aktiviteter.

Våra fokusområden
Fram till idag har vi identifierat fyra fokusområden där vi aktivt kan göra skillnad:

ANSTÄNDIGT ARBETE OCH EKONOMISK TILLVÄXT (SDG 8)
Detta SDG främjar hållbar ekonomisk tillväxt, högre produktivitetsnivåer och teknisk innovation. Att uppmuntra företagande och skapande av arbetstillfällen är nyckeln till detta, liksom effektiva åtgärder för att utrota tvångsarbete, slaveri och människohandel.

Hur vi kan påverka och delta
För att stödja detta SDG måste våra leverantörer underteckna ROCA Industrys uppförandekod. Dessutom ska varje lands regler och lagar alltid uppfyllas. Detta verifieras i våra leverantörsutvärderingar.

ANSVARSFULL KONSUMTION OCH PRODUKTION (SDG 12)
I enlighet med detta SDG, krävs det att vi omedelbart minskar vårt ekologiska fotavtryck för att uppnå ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Detta genom att förändra vårt sätt att producera och konsumera varor och resurser. Effektiv förvaltning av våra gemensamma naturresurser och hur vi gör oss av med giftigt avfall och föroreningar är viktiga delmål för att uppnå detta.

Hur vi kan påverka och delta
ROCA Industrys produkter ska ha en lång livscykel. Våra produkter ska i så stor utsträckning som möjligt vara tillverkade av material som kan återvinnas och, där det är möjligt, sedan återvinnas.

På vårt lager sorteras sopor för att möjliggöra återvinning. Förpackningar återanvänds där det är möjligt och vi strävar efter att minska plasten inom detta område.

ÅTGÄRDER INOM KLIMAT (SDG 13)
Detta SDG kräver strategier inom hållbar förvaltning av naturresurser. Samt att det vidtas åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras effekter. Målet är att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till två grader celsius jämfört med förindustriella nivåer.

Hur vi kan påverka och delta
ROCA Industry mäter CO2-utsläpp som genereras av interna transporter och strävar efter att minska dessa.

Vi strävar efter att enbart använda fossilfri el inom vår egen verksamhet och hos våra underleverantörer.

Utöver det är företagets tjänstebilar elhybrider. Vi tillhandahåller laddstolpar utanför vårt kontor. Dessutom är alla anställda välkomna att ladda sina privata elbilar och cyklar så att de kan genomföra sina resor till jobbet med elfordon.

FRED, RÄTTVISA OCH STARKA INSTITUTIONER (SDG 16)
Det ligger i mänsklighetens intresse att avsevärt minska alla former av våld och att främja rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. Att stödja fred, rättvisa och starka institutioner är nyckeln till denna process.


Hur vi kan påverka och delta
ROCA Industry och dess underleverantörer köper varken från eller säljer till länder som har startat eller stöttat en aktiv konflikt där de för närvarande är inblandade. Exempel som ska nämnas här är Ryssland och Vitryssland.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om ROCA Industry och vårt hållbarhetsarbete!

Varukorg